STRUNA

HRVATSKA ZAKLADA ZA ZNANOST osnovala je program Izgradnja hrvatskoga strukovnog nazivlja (STRUNA) na inicijativu Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika. Putem programa financiraju se projekti koji će rezultirati izgrađenim i usustavljenim nazivljem pojedinih struka kroz dvije faze: od 2008. do 2013. godine te od rujna 2016. godine do danas. Cilj programa jest normiranje nazivlja i izrada baze podataka hrvatskoga strukovnog nazivlja (usustavljenih terminoloških zbirki) po uzoru na europske države (struna.ihjj.hr).

Hrvatsko strukovno nazivlje – STRUNA – terminološka je baza hrvatskoga strukovnog nazivlja koja prikuplja, stvara, obrađuje i tumači nazivlje različitih struka (struna.ihjj.hr). Cilj je baze izgrađivanje i usklađivanje nazivlja na hrvatskome jeziku. U Strunu je uključeno 26 struka i sadržava više od 31.300 hrvatskih naziva, istovrijednice na engleskome jeziku i na nekim drugim europskim jezicima. Struna surađuje s Hrvatskim zavodom za norme. Od 2016. godine nazivlje iz hrvatskih norma dodaje se Hrvatskomu terminološkom portalu koji predstavlja središnje mjesto okupljanja suvremene terminološke građe na hrvatskome jeziku (http://nazivlje.hr/).

INSTITUT ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE nacionalni je koordinator koji pruža terminološku, kroatističku i tehničku podršku prihvaćenim projektima. Stručnjaci pojedinih struka unose u bazu nazive svojih struka, njihove definicije i druge podatke, dok su jezikoslovci iz Instituta zaduženi za terminografsku i kroatističku provjeru predloženih naziva. Svakomu je projektu dodijeljen jedan terminolog s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.