Radionice

U sklopu projekta Izgradnja hrvatskoga računovodstvenog nazivlja koji je financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost 18. veljače 2019. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu održana je 2. radionica pod nazivom Rezultati izgradnje računovodstvene terminologije i predstavljanje terminološke baze HRANA.

Radionicu su pozdravnim govorima ispred Uprave Fakulteta otvorili prof. dr. sc. Jurica Pavičić, dekan Ekonomskoga fakulteta, izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, prodekanica Ekonomskoga fakulteta i izv. prof. dr. sc. Božidar Jaković, prodekan Ekonomskoga fakulteta.

Voditeljica projekta prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer je predstavila projektne aktivnosti odnosno proces izgradnje računovodstvene terminologije kao i samu terminološku bazu HRANA koja je tijekom ovoga projekta nadopunjena s 1.517 računovodstvenih pojmova.

Članice projekta doc. dr. sc. Ana Novak i doc. dr. sc. Ana Ježovita sudionicima radionice prezentirale su Analizu unesenih pojmova i pregled korištene literature pri čemu su se osvrnule na usporedbu planiranih i stvarno unesenih pojmova, detaljnu strukturu naziva unesenih u bazu i analizu vrela korištenih prilikom definiranja računovodstvenih pojmova. Nakon analize unesenih pojmova, dr. sc. Ana Ostroški Anić s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje dala je detaljan Jezični pogled na računovodstveno nazivlje i mogućnosti primjene terminološke baze HRANA pri čemu je naglasak stavljen na specifičnosti računovodstvenoga nazivlja. Matea Filko, mag. phiol. croat. et ling. s Filozofskoga fakulteta u Zagrebu prezentirala je temu Čimbenici razvoja strukovnoga računovodstvenog nazivlja. Na kraju, prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer je predstavila temu Obilježja računovodstvene terminologije odabranih slavenskih zemalja.

Nakon izlaganja je održana kratka rasprava, izneseni su zaključci s radionice te su sudionici radionice pozvani na buduću suradnju u okviru primjene hrvatskoga računovodstvenog nazivlja.

Prva radionica projekta HRANA na temu Postojeće stanje i problemi u izgradnji računovodstvene terminologije održana je u ponedjeljak, 28. svibnja 2018. godine u Vijećnici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s početkom u 14 sati. Dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr. sc. Lajoš Žager održao je pozdravni govor. Članica projekta dr. sc. Ana Ostroški Anić predstavila je projekt STRUNA Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Potom je voditeljica projekta prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer predstavila djelokrug projekta HRANA, njegove članove, ciljeve, način rada i trajanje projekta. Nakon predstavljanja projekata uslijedila je Analiza postojećega korpusa stručne računovodstvene literature s osvrtom na postojeće probleme u računovodstvenoj terminologiji. Doc. dr. sc. Ivana Pavić održala je prezentaciju na temu Ujednačenost računovodstvene i revizijske terminologije u korpusu hrvatskoga normativnog okvira. Potom su doc. dr. sc. Nikolina Dečman i Ana Rep, mag. oec. održale prezentaciju na temu Najznačajniji rezultati empirijskog istraživanja o poznavanju računovodstvene terminologije. Dr. sc. Mateja Brozović predstavila je istraživanje na temu Ujednačenost naziva kolegija iz područja računovodstva i revizije u srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama u Republici Hrvatskoj. Na temelju svih održanih prezentacija predstavljeno je trenutno stanje u pogledu uporabe računovodstvene i revizijske terminologije u Republici Hrvatskoj kao i poznavanje računovodstvene terminologije od strane menadžera i vlasnika mikro, malih i srednjih poduzeća iz djelatnosti proizvodnje i trgovine u Republici Hrvatskoj. Nakon izlaganja održana je rasprava. Nazočni gosti dali su svoje prijedloge za unaprjeđenje rada projekta HRANA te iskazali zanimanje za rezultate koji bi završetkom projekta trebali biti dostupni zainteresiranoj javnosti. Na kraju radionice voditeljica projekta prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer zahvalila je svim gostima na sudjelovanju na radionici i pozvala ih na buduću suradnju te zatvorila radionicu.