Publikacije

Mamić Sačer, I. (2018) Analiza ujednačenosti revizijske terminologije u normativnim okvirima interne i eksterne revizije. Zbornik radova 53. simpozija Financijsko izvještavanje, revizija i krizni financijski menadžment / Gulin, Danimir (ur.). - Zagreb : Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Zagreb , 2018. 120-131.

Mamić Sačer, I., Dečman N. & Rep A. (2018) Practical problems in understanding accounting terminology used in the preparation of general purpose financial statements – evidence from Croatia. U: Mašek Tonković, A. & Crnković, B. (ur.) 7th International Scientific Symposium Economy of Eastern Croatia - vision and growth. Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku, str. 1077-1085.

Zbornik radova 7. Međunarodnog znanstvenog simpozija Gospodarstvo istočne Hrvatske - vizija i razvoj dostupan je na sljedećoj poveznici: https://www.dropbox.com/s/v8ndzt28q8n93yb/GIH%202018.pdf?dl=0 .

Mamić Sačer, I., Pavić, I. & Žager, L. (2018) Analysis of Equality of Principal Accounting Terminology in Croatian Normative Framework. U: Ranjan Prusty, M. (ur.) Proceedings of Researchfora International Conference. Bhububaneswar, India, Institute of Research and Journals, str. 15-20.