Metodologija

Kako bi se upoznali s načelima za izradu natuknica prema pravilima Strune, suradnici na projektu prisustvovat će radionicama koje organizira Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Osim obveznih elemenata, naziva na hrvatskome jeziku, jezične odrednice, definicije i razredbe, za nazive će se unijeti i kontekst, odnosno primjer uporabe iz prikupljenoga korpusa, kao i točan izvor te uporabe. Gdje god će biti moguće, utvrdit će se bliskoznačnice iz hrvatskoga jezika s normativnom odrednicom, a posebna će se pažnja posvetiti unosu leksičkosemantičkih odnosa, poput antonimije i hiponimije. Isto tako, osim istovrijednica na engleskome jeziku, unijet će se i istovrijednice na drugim jezicima ako su poznate istraživačima.