Glavni ciljevi

  • utvrditi relevantne izvore kao podlogu utvrđivanja računovodstvenoga nazivlja
  • prikupiti korpus, standardizirati tekstove u jedinstveni format, izraditi čestotnu analizu korpusa
  • iz baze utvrđenih izvora utvrditi što veći broj pojmova koji se upotrebljavaju u području primjene standarda financijskog izvještavanja
  • definirati kriterije obrade pojmova i elemente koji će se unijeti u natuknicu
  • održati radionicu sa zainteresiranim predstavnicima struke, znanstvenih institucija, srednjoškolskih obrazovnih ustanova radi utvrđivanja problema pojmovnoga razlikovanja računovodstvenih termina
  • u završnoj fazi oblikovati pojmovnik računovodstvenog nazivlja
  • upoznati zainteresiranu stručnu javnost s programom izgradnje hrvatskoga strukovnog nazivlja općenito, dogovorenim rješenjima za utvrđene probleme pojmovnoga razlikovanja računovodstvenih termina te ujednačenom bazom hrvatskoga računovodstvenog nazivlja