Lingvistički krug

U utorak, 29. svibnja 2018., u prostorijama Društva sveučilišnih nastavnika (Frankopanska 5a) voditeljica projekta Izgradnja hrvatskoga računovodstvenog nazivlja prof. dr. sc. Ivana Mamić Sačer i suradnica na projektu s Odsjeka za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Matea Filko, mag. philol. croat. et. ling. predstavile su projekt na Zagrebačkome lingvističkom krugu. Zainteresirani su jezikoslovci u raspravi iznijeli terminološke probleme s kojima se susreću i ponudili nekoliko korisnih savjeta koji će se primijeniti u radu na projektu.